Silberleithen

Estate

Privacy

Verklaring betreffende de informatieplicht

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarom willen wij u informeren over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze producten en diensten gebruikt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. In het onderstaande informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

1. verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De AVG verplicht met name verantwoordelijke personen om zich te houden aan de bepalingen van de AVG. verantwoordelijke voor de verwerking”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in het heden is:

Silberleithen GmbH
Silberleithen 4
6633 Biberwier
FN: 490557 h, LG Innsbruck
UID-nr.: ATU 73264825

Gedelegeerd bestuurder: Johannes Perktold

Telefoon: +43 676 84115012
E-mail: office@silberleithen.estate

2. verzameling en verwerking van gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons als gebruiker van onze website meedeelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie of voor het sluiten van een overeenkomst. In de loop van interacties met onze website kunnen de volgende gegevensverwerkingen plaatsvinden:

a) Aanvraag via contactformulier / e-mail

In het geval van een verzoek via ons contactformulier/e-mail worden de door u verstrekte gegevens verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. De gegevensverwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, aangestoken b) AVG.

b) Inschrijving voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekt gegevens verwerkt met het oog op de marketing van onze producten en diensten. De gegevensverwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, aangestoken a) AVG.

Om u op een gerichte manier van informatie te voorzien, verzamelen en verwerken wij met name de informatie die u vrijwillig verstrekt over interessegebieden, geboortedata, postnummer, enz. Zodra je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, sturen we je een bevestigingsmail met een link om je inschrijving te bevestigen. (= zogenaamde double opt-in). Je je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. De eenvoudigste manier om dit te doen is door de knop “Nieuwsbrief opzeggen” te gebruiken, die in elke nieuwsbrief te vinden is. U uw toestemmingsverklaring ook op elk gewenst moment informeel intrekken en neem dan contact met ons op. We zullen dan onmiddellijk alle gegevens verwijderen in verband met het versturen van onze nieuwsbrief.

3. gebruik en verdere verwerking van persoonsgegevens

Voor zover u persoonsgegevens aan ons als gebruiker van onze website hebt verstrekt, zullen wij deze alleen gebruiken voor de vervulling van het desbetreffende, bovengenoemde doel, bijvoorbeeld om uw verzoek te beantwoorden, contracten te verwerken en voor technische administratie.

We zullen alleen persoonsgegevens doorgeven of doorgeven aan derden als dit nodig is voor de vervulling van het hierboven genoemde doel of voor factureringsdoeleinden, of als u, als gebruiker van de website, eerder toestemming hebt gegeven. Als gebruiker van de website heeft u het recht om uw toestemming met ingang van de toekomst op elk gewenst moment in te trekken.

Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als u de toestemming voor de opslagdatumgegevens intrekt, als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van het doel dat met de opslag wordt nagestreefd, of als uw opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is of wordt. Gegevens die nodig zijn voor factureringsdoeleinden en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een verzoek tot verwijdering.

4. informatie, correctie, schrapping

Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag te allen tijde over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Onze contactgegevens zijn te vinden onder punt 1. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als uw door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, laat het ons dan weten. Wij zullen ze onmiddellijk corrigeren en u hiervan op de hoogte stellen.

In het geval dat u niet langer uw gegevens door ons wilt laten verwerken, vragen wij u om ons informeel te informeren. Uiteraard verwijderen wij uw gegevens onmiddellijk en informeren wij u hierover. Als er dwingende juridische redenen zijn om verwijdering te voorkomen, zullen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer een website wordt bezocht en die permanent of tijdelijk worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website.

Als dezelfde website op een later tijdstip opnieuw door de websitegebruiker wordt opgeroepen, stuurt de browser (= software voor het openen en weergeven van websites) van de websitegebruiker de eerder ontvangen cookie terug naar de website. Deze procedure stelt de website in staat de informatie op verschillende manieren te evalueren (zoals de bekeken producten bij het eerste bezoek aan de website).

Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om reclame te controleren of om het navigeren op een website te vergemakkelijken. Indien de gebruiker van de website het gebruik van cookies wenst te voorkomen, kan hij dat doen door de instellingen van de browser die op zijn eindapparaat wordt gebruikt, lokaal te wijzigen.

Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website kan worden aangetast indien cookies worden gedeactiveerd.

 

 

6. matomo (voorheen Piwik) web analytics

 

Onze website maakt gebruik van functies van de open source webapplicatie Matomo (voorheen Piwik). Met behulp van Matomo worden interacties van bezoekers aan een website geregistreerd, met name met behulp van cookies, waardoor het gebruik van de website door zijn bezoekers kan worden geanalyseerd. Om dit te voorkomen, u het gebruik van cookies op uw apparaat uitschakelen. U kunt ook specifiek het gebruik van de Matomo webanalyse diensten voorkomen door op de volgende link te klikken en een “Matomo deactivatie cookie” in uw browser te plaatsen:

Omdat wij uw gegevens zo goed mogelijk willen beschermen, worden uw gebruikersgegevens (met name uw IP-adres) gepseudonimiseerd.

Meer informatie over Matomo is te vinden op https://www.matomo.org.

De gegevensverwerking vindt plaats met het doel en in het gerechtvaardigd belang van het verbeteren van onze diensten en onze website, op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, lit f) AVG.

7. google maps

Onze website maakt gebruik van functies van de kaartservice Google Maps. Leverancier van deze dienst is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Om de functies van Google Maps op te slaan, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. In de regel wordt het IP-adres verzonden naar de servers van de aanbieder van de dienst in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht en andere gegevensverwerking.
Het gebruik van Google Maps is voor het doel en in het legitieme belang om het gemakkelijker te maken om ons bedrijf te vinden, op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, lit f) GDPR.
Zie https://policies.google.com/privacy?hl=de voor meer informatie over Google Maps

U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens:

Johannes Perktold, contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming
Adres: Silberleithen 4, 6633 Biberwier (Tirol), OOSTENRIJK
Telefoon: +43 5673 20074, e-mail: office@diewebdesigner.com